Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco o mojí rase

Ještě na sklonku minulého století byl NO poměrně málo rozšířené pastevní plemeno, ještě neustálené, používané v různých krajích Německa k pasení ovcí. V severním a středním Německu se vyskytoval v nízké, robustní formě, v jižním Německu, zejména ve Württembersku,byl oblíben ve vyšší štíhlejší formě.Křížením obou těchto rázů vznikl dnešní NO.

Jeho vítězný nástup do celého světa nastal až poté, kdyý se projevily jeho vynikající,skutečně jedinečné vlastnosti jako psa policejního a vojenského,jednim slovem psa služebniho. Zanedlouhose stal oblibeným, módním psem, který se svou inteligencí, ladností linií a jinými cennými vlastnostmi, zvlaště věrností a ostražitostí, stal miláčkem chovatelů na celém světe.

 Bylo pro něho štěstím, že tehdejší význační chovatelé NO trvali bezpodmínečně na tom, aby se chov neubíral jen cestou exteriéru, ale opíral se o výkon,který byl v chovu neustále zdůrazňován. To NO zachránilo před úpadkem a naopak ještě zvýšilojeho popularitu.

Pro svou nápadnou podobu s vlkem se NO lidově nazývá vlčák. Toto označení však neznamená, že by měl kromě svých prapředků, něco příbuznéhos vlkem. Bylo sice již provedeno mnoho pokusů o křížení s vlkem ve snaze všlechtit mu některé příznačné vlastnosti vlka, zejména vytrvalost v klusu apod.,ale tyto vlastnosti byly zase na druhé straně znehodnocovány nežadoucími vlastnostmi vlka, jakoje úskočnost, neovladatelnost a bázlivost,které by byly chovu na škodu. Proto se chov NO opírá v zásadě o vybrané jedince, kteří ho reprezentují nejen v exteriéru, ale i ve výkonu.  

I u nás je NO velmi oblíben a patří k nejrozšířenějším plemenům. Zásady jeho chovu jsou stejné jako v jeho vlasti, neboť i u nás se chová především pro výkon, který prokazuje nejen na zkouškách, ale i v každodenní práci při stíhání zločinu,stráži hranic, doprovodu slepců a mnoha jiných příležitostech, kterým se svou inteligencí rychle přizpusobuje. A to je důvod, pro který nemusíme mít obavy o budoucnost NO ani v dnešní moderní době tech.pokroku.

 STANDART

Celkovy vzhled: NO je o něco větší než středně velký pes. Výška v kohoutku činí cca 60 cm. Má se měřit hůlkovou mírou po stlačení srsti, a to na svislici, spouštěného z kohoutku k zemia dotykat se lokte psa. Výška NO: 60-65 cm, feny 55-60 cm,překročení nejvyššího rozměru snižují chovnou hodnotu. NO je lehce protálý, silný a dobře osvalený. Jeho kosti jsou suché a dobře svázané. Poměr výšky k délce je 9:10 a zaúhlení končetin je ve vzájemném souladu tak, aby byl zaručen vydatný a vytrvalý klus. Má srst vzdorující jakémukoli počasí. Má se usilovat o jeho líbivý vzhled, avšak nesmí tím být dotčena otázka jeho pracovní způsobilosti. Pohlavní znaky musí být jasně vyznačeny, tj.musí být k rozeznání pes od feny.

NO odpovídající představě plemena poskytuje obraz přirozené síly, obratnosti a inteligence. Ze způsobu ja se pohybuje a počíná, se musí snadno poznat, že ve zdravém těle zdravý duch, a tím jsou dány tělesné a psychické předpoklady, které umožnuji, aby při největší vytrvalosti byl kdykoli schopen nasazení jako služební pes. Při překypujícím temperamentu musí být ovladatelný,přizpůsobovat se každé situaci a vykonávat přikázané práce dobrovolněa s radostí. Musí ukazovat odvahu a tvrdost, a je-li zapotřebí, bránit svého vůdcea jeho majetek, jestliže si to vůdce přeje, musí útočit, jinak ovšem musí být pozorný a přijemný člen rodiny, mírný k svému důvěrnému okolí, především k dětem a jiným zvířatům, a přísný ve styku s jinými lidmi. Jedním slovem harmonický obraz přirozené ušlechtilosti a pozornosti vzbuzující jistoty.

POVAHA A CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI

Z vlastností čistokrevného NO nejvíce vyniká pevnost nervů, pozornost, přímost, ostržitost, věrnost a nepodplatitelnost, jakož i odvaha, bojovnost a ostrost. Tyto vlastnosti ho činí všeobecně výborným psempracovním, zvláště vhodným k účelům stážným, doprovodným, ochranným a pastevním.

HLAVA

Odpovídající velikost těla, aniž je nemotorná, v celkovém vzhledu suchá, mezi ušima mírně široká. Čelo je při pohledu zepředu i ze strany jen málo klenuté, bez čelního vrubu anebo s čelním vrubem jen slabě vyznačeným. Líce probíhají po straně ve zcela mírném zaoblení, aniž vystupují kupředu. Temeno se při pohledu s hora poznenáhlu stejnoměrnězužuje od uší až k čenichu a přechází šikmým, nikoli ostře vyznačeným čelnim sklonem do klínovitého, suchého nosu.

ČENICH

Tmavý, nos silný, pysky jsou napjaté, suché a dobře přilehlé. Nosní hřbet je rovný probíhá téměř rovnoběžně s prodlouženou linií čela. Chrup je velmi silný s řezáky postavenými nůžkovitě ostře na sobě, nikoli v podkusu, tím méně v předkusu.

OČI 

Středně velké, mandlového tvaru, poněkud šikmé, a nikoli vystouplé, co nejtmavšším barvy a živého výrazu

UŠI

Středně velké, u kořene široké, vysoko nasazené, stojaté, ostře zašpičatělé a kupředu postavené. Sklopené uši jsou nežadoucí. Štěnata a mladí psi do 4 až 6 měsíců, někdy ještě déle, mívají uši svěšené.

 KRK

Silný, dobře vyvinutými svaly, středně dlouhý, bez volné kůže na hrdle nebo laloku. Ve vzrušení je vzpřímený, jinak je nesen rovně.

TRUP

Hrudník je hluboký, ale nikoli příliš široký, žebra ani plochá ani sudovitá. Břicho mírně vtažené. Hřbetvčetně beder rovný a pevný, né přilš dlouhý. Délka trupu má být větší než výška v kohoutku. Bedra široká a silná, záď dlouhá a lehce spáditá.

HRUDNÍ KONČETINY

Lopatka dlouhá a šikmá, ploše přilehlá, a nikoli dopředu položená. Rameno, které musí být jako plec dobře osvalené, s ní svírá přibližně pravý úhel. Předloktí při pohledu z kterékoli strany musí být rovné. Záprstí pevné, ale nikoli příliš strmé. Lokty ani vbočené ani vybočené.

PÁNEVNÍ KONČETINY

 Stehna široká, se silnými svaly. Stehno je poměrně dlouhé a při pohledu z boku šikmo postavené k přiměřeně dlouhé holeni. Hlezno, jakož i nárt silné a pevné.

TLAPKY

Okrouhlé, krátké,  dobře uzavřenéa klenuté. Chodidla velmi tvrdá. Drápy krátké a silné, tmavé. Na pánevních končetinách se někdy nacházejí paspárky. Poněvadž vetšinou jsou příčinou roztaženého chodu a často se poraní,natrhnou, mají se brzy po narození odstranit.

OCAS

Hustě osrstěný, dosahuje nejméně k hleznům a tvoří na konci, i když nežádoucí , někdy do strany zahnutý hák. V klidu je svěšen v mírném oblouku, ve vzrušení a za pohybu je silněji zahnut a zdvižen, nikoli však nad linií hřbetu.

ZBARVENÍ 

Černé, ocelově šedé, popelavě šedé buď jednobarevné, anebo s pravidelnymi hnedými, žlutými až bílošedými odznaky, také s černým sedlem, tmavě kouřové, tzv.vlčí zabarvení, původní barva divokého psa. Malé bílé odznaky na hrudi jsou dovoleny. Spodní srst, podsada, je kromě černých psů vždy lehce zbarvená.